Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Czym są tłumaczenia specjalistyczne? Kto może je realizować? | Relacja na Żywo
Czym są tłumaczenia specjalistyczne? Kto może je realizować?
Biznes

Czym są tłumaczenia specjalistyczne? Kto może je realizować?

Tłumaczenia pisemne to bardzo szeroka grupa przekładów, w której mieszczą się zarówno przekłady zwykłe, jak i tłumaczenia specjalistyczne. Te drugie, jak sama ich nazwa wskazuje, dotyczą specjalistycznych, zazwyczaj wąskich dziedzin wiedzy i nauki, w ramach których obowiązuje specyficzna terminologia i słownictwo. Takie tłumaczenia nie mogą być więc realizowane przez „zwykłego” tłumacza, lecz jedynie przez profesjonalistów będących zarazem specjalistami z danej dziedziny.

Specyfika tłumaczeń specjalistycznych. Jakich dziedzin najczęściej dotyczą?

Realizacja przekładów z języków obcych wymaga od tłumacza posiadania szerokiej wiedzy i profesjonalnych umiejętności. Zatrudniony przez biuro tłumaczeń w Krakowie tłumacz musi mieć wykształcenie lingwistyczne oraz biegle posługiwać się konkretnym językiem obcym. Najczęściej profesję tę wykonują osoby, które ukończyły studia wyższe z danego języka oraz dodatkowe kursy uczące ich przygotowywania tłumaczeń. Nie zawsze to jest jednak wystarczające, zwłaszcza w przypadku tłumaczeń specjalistycznych.

Pod pojęciem tym kryją się przekłady dotyczące tekstów z pewnych wąskich dziedzin. Do grona przekładów specjalistycznych zaliczamy m. in. teksty z dziedziny prawa, medycyny, budownictwa, motoryzacji, konkretnych dziedzin nauki i wszystkie inne, które charakteryzują się specjalistyczną terminologią i słownictwem. Za przygotowanie przekładów takich treści musi być odpowiedzialna osoba posiadająca dodatkowe wykształcenie z konkretnej dziedziny, którą zatrudnia biuro tłumaczeń w Krakowie.

I tak, tłumaczeniami medycznymi najczęściej zajmują się absolwenci studiów medycznych, prawniczymi adwokaci i radcy prawni, a treści z zakresu budownictwa przekładają inżynierowie. Wszyscy oni, oprócz wykształcenia dziedzinowego, posiadają dodatkowe przygotowanie filologiczne oraz biegle posługują się danym językiem obcym.

Czym są tłumaczenia specjalistyczne? Kto może je realizować?

Komu powierzyć realizację tłumaczeń specjalistycznych?

Praktycznie każde biuro tłumaczeń w Krakowie zatrudnia w swoich szeregach tłumaczy zajmujących się tłumaczeniami specjalistycznymi. Ich usługi są skierowane głównie do firm, które potrzebują tłumaczenia ważnych dokumentów biznesowych, umów, kart produktów, instrukcji technicznych i innych treści pisemnych zaliczanych do grupy treści o charakterze specjalistycznym.

Z usług tłumaczy specjalistycznych korzystają jednak także klienci indywidualni. W ich przypadku niekiedy konieczne okazuje się uzyskanie tłumaczenia dokumentacji medycznej z przebiegu leczenia za granicą, przetłumaczenie umowy, ekspertyzy czy innej treści, która posiada specjalistyczny charakter.

Tłumaczenia specjalistyczne, podobnie jak zwykłe, możemy z powodzeniem zlecić online – biuro tłumaczeń w Krakowie zapozna się ze specyfiką naszego zlecenia, wyceni je oraz przekaże odpowiedniemu tłumaczowi. Zanim jednak zdecydujemy się na współpracę z konkretnym podmiotem, sprawdźmy czy dane biuro tłumaczeń w Krakowie posiada w swojej ofercie tłumaczenia specjalistyczne z interesującej nas dziedziny.

Artykuł powstał we współpracy z TranslationStreet – Twoje biuro tłumaczeń Kraków