Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Dlaczego warto pracować w chmurze? | Relacja na Żywo
Dlaczego warto pracować w chmurze?
Biznes

Dlaczego warto pracować w chmurze?

Na pracę w chmurze decyduje się coraz więcej firm, w których kilku pracowników jest zaangażowanych do pracy nad jednym projektem. Praca w chmurze umożliwia im bowiem wykonywanie działań synchronicznych, które polegają na wprowadzaniu zmian w danym dokumencie przez kilka osób jednocześnie. Dzięki temu możliwe jest przyspieszenie wykonywania poszczególnych zadań, realizowanie wspólnych projektów zdalnie oraz uzyskanie lepszej kontroli na nimi osobom nadzorującym pracę całego zespołu.

Na czym polega praca w chmurze?

Praca w chmurze może być realizowana za pomocą przeglądarki internetowej, z zasady nie wymaga więc zakupu ani instalowania dodatkowych aplikacji i specjalistycznego oprogramowania. Konieczność ich użytkowania pojawia się tylko w sytuacji, kiedy niezbędne jest wykorzystanie bardziej rozbudowanych funkcjonalności, w które niekoniecznie muszą być wyposażone darmowe, powszechnie dostępne rozwiązania. Pliki, nad którymi pracuje zespół pracowników nie są umieszczone fizycznie na komputerze żadnego z nich zamiast tego znajdując się na zewnętrznym serwerze firmy oferującej usługę praca w chmurze.

Najważniejszą zaletą, jaką praca w chmurze oferuje wszystkim korzystającym z niej osobom jest możliwość prowadzenia działań synchronicznych. Polegają one na umożliwieniu pracy nad jednym projektem kilku, a nawet kilkunastu osobom jednocześnie, bez konieczności ich osobistego spotkania. Pozwala to pracownikom na branie aktywnego udziału w pracach nad projektem z domu, biura lub innego miejsca, a także na wzięcie udziału w pracy nad nim osobom zza granicy. Taka metoda pracy pozwala na skrócenie czasu oraz zmniejszenie kosztów potrzebnych na połączenie kilku plików w jeden oraz daje możliwość szybszego dostrzeżenia i wyeliminowania błędów.

Dlaczego warto pracować w chmurze?

Dlaczego warto? Najważniejsze korzyści z pracy w chmurze

Synchroniczna praca w chmurze pozwala więc skutecznie oszczędzać czas potrzebny na realizację konkretnego projektu lub zadania, zminimalizować koszty jego wykonania oraz wyeliminować pomyłki. Ogromną zaletą przeniesienia części firmowych działań do chmury jest także możliwość wykonywania przydzielonych przez pracodawcę zadań z dowolnego miejsca. Użytkownik, aby włączyć się do pracy nad projektem musi posiadać jedynie komputer połączony z Internetem.

Praca w chmurze pozwala nie tylko wprowadzać modyfikacje udostępnionych plików, ale także komunikować się z innymi pracownikami ustalając kolejne działania oraz wyjaśniając wątpliwości. Dzięki temu praca przebiega sprawniej i znacznie szybciej dostrzegalne są jej zauważalne rezultaty. Te ostatnie mogą być na bieżąco śledzone i oceniane przez osoby nadzorujące pracę całego zespołu, które również mają dostęp do konkretnych plików.

Praca w chmurze pozwala także na lepszy podział obowiązków między poszczególnych pracowników oraz sprzyja jego zachowaniu na każdym etapie. Pozwala to na zoptymalizowanie działań osób pracujących nad danym projektem oraz sprzyja efektywności prowadzonych przez nie działań. Wreszcie praca w chmurze umożliwia także na kontrolowanie poszczególnych wersji plików. W razie wykasowania części projektu lub wprowadzenia trudnych do cofnięcia zmian, możliwe jest bowiem przywrócenie wersji pliku sprzed dokonania niepożądanych modyfikacji.