Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Wydajne żywienie tuczników | Relacja na Żywo
Wydajne żywienie tuczników
Dom

Wydajne żywienie tuczników

Żywienie to przeważający wydatek w produkcji świń. Szacunkowo stanowi ono aż 70% ponoszonych przez hodowców kosztów. Dlatego tak ważne jest optymalne wykorzystanie pasz w odniesieniu do uzyskiwanego przyrostu, ale i jakości pozyskiwanego mięsa. Od czego zależne jest żywienie tuczników i jak powinno przebiegać?

Najważniejsze składniki pokarmowe

Właściwe dostosowanie poziomu składników pokarmowych do potrzeb świń na każdym etapie hodowli jest niezbędne, jeżeli zależy nam na szybkim wzroście zwierząt i ich rozwoju. To kluczowa kwestia także w odniesieniu do limitacji wydalania przez trzodę produktów azotowych. Tym, co w największym stopniu wpływa na koszty związane z żywieniem tuczników jest białko i energia. Niewystarczająca podaż aminokwasów skutkuje spadkiem tempa wzrostu świń i zwiększeniem poziomu otłuszczenia. Jednym z najważniejszych aminokwasów w żywieniu trzody chlewnej jest lizyna. Ponadto istotne znaczenie mają też treonina, metionina czy tryptofan. Niedobór któregokolwiek z nich skutkuje zmniejszonym przyrostem tuczników.

Systemy żywienia świń

Na system żywienia wpływać będzie wielkość gospodarstwa (chlewni) oraz liczebność stada. W dużych chlewniach stosuje się pasze suche lub mokre. W Polsce najczęściej stosowanym rozwiązaniem są pasze suche. W mniejszych hodowlach niekiedy wykorzystuje się produkty pochodzące z upraw własnych.

Pasze zadawane są w formie dawkowanej lub „do woli”. System dawkowany pozwala na optymalne dobranie wielkości porcji i składników pokarmowych do zapotrzebowania trzody. System żywienia do woli jest mniej precyzyjny i może prowadzić do rywalizacji w stadzie. Zwiększa także zużycie paszy. Najbardziej ekonomicznymi i higienicznymi sposobami żywienia tuczników są: zadawanie paszy do koryt z przegrodami barkowymi oraz wykorzystanie kojców samoblokujących, które dają możliwość zatrzymania kilku zwierząt w kojcu dla równoczesnego ich karmienia. Dodatkowo do dawkowania paszy wykorzystuje się autokarminiki, takie jak paszomaty, czy też elektroniczne stacje paszowe. Wydzielają one odpowiednie dawki dla każdego osobnika.

Wydajne żywienie tuczników 

Pojenie trzody chlewnej

W hodowli świń wykorzystuje się dwa rodzaje poideł: smoczkowe i miseczkowe. Woda to niezwykle ważny element żywienia tuczników, a jej deficyt może doprowadzić do wielu problematycznych sytuacji w chlewni. Zbyt mała liczba poideł może powodować nerwowość u zwierząt, co z kolei może wywoływać u nich agresję, ale i zbyt niski poziom pobierania paszy suchej. Stąd też poidła muszą być instalowane w niewielkiej odległości od karmników i rozmieszczone w sposób równomierny.

Żywienie tuczników

W żywieniu trzody chlewnej spotkać można zróżnicowane rodzaje tuczu. Tucz zbożowy polega na podawaniu śrut zbożowych, które uzupełnia się paszami białkowymi, witaminami, aminokwasami i minerałami. Tucz ziemniaczany oparty jest na zadawaniu parowanych, kiszonych bądź też surowych ziemniaków wraz ze śrutą jęczmienną. Tucz serwatkowy bazuje na serwatce uzupełnianej o paszę treściwą. W tuczu kiszonką z ziaren kukurydzy kiszonka stanowi paszę główną, a dodatkiem jest pasza treściwa białkowa.