Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Czym jest poczucie własnej wartości i jak nad nim pracować? | Relacja na Żywo
Czym jest poczucie własnej wartości i jak nad nim pracować?
Rozwój osobisty

Czym jest poczucie własnej wartości i jak nad nim pracować?

Wysokie poczucie własnej wartości to klucz do życia w zgodzie ze sobą oraz podążania za swoimi pragnieniami i marzeniami. Niestety nie każdy z nas może pochwalić się wysoką samooceną – wpływa na nią bowiem nie tylko nasze własne postrzeganie siebie i swoich osiągnięć, ale także to, jak widzą i oceniają nas inni. Nad poczuciem własnej wartości możemy jednak pracować, skutecznie je podnieść oraz poprawić swoje codzienne życie.

Czym jest poczucie własnej wartości i dlaczego jest tak ważne?

Z definicji, pod pojęciem poczucia własnej wartości kryje się wypadkowa tego, co dana jednostka osiągnęła i tego, co potencjalnie mogła osiągnąć. Im mniejsza jest dysproporcja między oboma czynnikami, tym wyższą samoocenę ma dana osoba. Poczucie własnej wartości jest często określane jako postawę jednostki wobec samej siebie. Wysoką samoocenę mają ludzie, którzy sądzą o sobie, że są wystarczająco dobrzy i wartościowi.

Nasza samoocena tworzy się w oparciu o dwa niezależne źródła. Pierwszym z nich jest nasza wewnętrzna opinia ukształtowana na bazie doświadczeń. Drugie stanowi natomiast świat zewnętrzny i opinie innych otaczających nas ludzi, którzy oceniają nas na podstawie podejmowanych działań, sukcesów i porażek. Każda krytyka ze strony otoczenia wywiera bezpośredni wpływ na samoocenę.

Czym jest poczucie własnej wartości i jak nad nim pracować?

Jak zbudować wysokie poczucie własnej wartości?

Samoocena podlega nieustannym zmianom. Każdy z nas może także podjąć określone kroki, aby ją poprawić i tym samym poczuć się lepiej sam ze sobą. Pracę nad własną samooceną warto rozpocząć od przyjrzenia się bliżej swojemu życiu i jego przeanalizowaniu – warto wypisać na kartce swoje sukcesy oraz dziedziny, w których czujemy się silni i dobrzy. Warto obserwować swoje emocje w codziennym życiu oraz poddawać analizie i racjonalizacji sytuacje, w których nasza samoocena się zmniejsza.

Kiedy w naszej głowie pojawią się negatywne myśli, należy zastanowić się nad nimi głębiej oraz ocenić, czy pochodzą one od nas samych, czy może od innych ludzi i czy mają odzwierciedlenie w rzeczywistości. Warto także uświadomić sobie, że każdy popełnia błędy, podejmuje niewłaściwe działania i traktować takie sytuacje w kategoriach doświadczenia oraz lekcji na przyszłość.