Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Doskonalenie procesów produkcyjnych – skuteczne metody | Relacja na Żywo
Doskonalenie procesów produkcyjnych – skuteczne metody
Biznes

Doskonalenie procesów produkcyjnych – skuteczne metody

Doskonalenie procesów produkcyjnych służy poprawie wydajności i efektywności funkcjonowania przedsiębiorstwa oraz pracy specjalistów, a w efekcie ograniczeniu kosztów i zwiększeniu dochodów firmy. W jaki sposób to osiągnąć?

Metoda DMAIC E. Deminga

Skuteczne doskonalenie procesów produkcyjnych to trudne zadanie, wymagające odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Dlatego też najlepiej zlecić je doświadczonym specjalistom, posiadającym stosowne umiejętności oraz certyfikaty potwierdzające ukończenie profesjonalnych kursów i szkoleń z tego zakresu. Odpowiednie dokumenty poświadczają posiadanie kwalifikacji w zakresie optymalizacji i standaryzacji procesów produkcyjnych.

Jedną z metod doskonalenia procesów produkcyjnych i okołoprodukcyjnych jest DMAIC (z ang. Define, Measure, Analyze, Improve, Control). Ten zaproponowany przez E. Deminga sposób służy zredukowaniu liczby błędów i wad, a tym samym udoskonaleniu produkcji. Na początek konieczne jest sprecyzowanie problemu, z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi pomiarowych, np. wykresów, baz danych czy wskaźników. Na tej podstawie przeprowadza się analizę obecnej sytuacji, a następnie wskazuje najskuteczniejsze sposoby na jej poprawę. Ostatni etap to kontrolowanie i raportowanie postępów prac, a także weryfikowanie, czy otrzymane wyniki są zgodne z oczekiwaniami.

Doskonalenie procesów produkcyjnych – skuteczne metody

Metoda TQM

TQM (skrót od ang. Total Quality Management) to z kolei metoda kompleksowego zarządzania jakością, która opiera się na stałym diagnozowaniu oraz doskonaleniu wszystkich elementów przedsiębiorstwa.

Doskonalenie procesów produkcyjnych tym sposobem bazuje m.in. na zaangażowaniu wszystkich pracowników w firmie w realizację tego zadania. Proces udoskonalania odbywa się zazwyczaj nie przez duże inwestycje, ale niewielkie, często niedrogie usprawnienia występujące w znacznej ilości, skutkujące dużymi zmianami przekładającymi się na obniżenie kosztów operacyjnych.

Metoda ta ma również na celu optymalizację procesów dzięki wykorzystaniu uniwersalnych, prostych narzędzi i maszyn, a także synchronizacji pracy poszczególnych stanowisk. Ważne jest także poprawne wykonywanie zadań, dzięki czemu praca nie jest destabilizowana przez poprawki.

Istotnym założeniem tej metody jest ponadto stwierdzenie, że większość problemów jakościowych w przedsiębiorstwie spowodowanych jest przez złą organizację pracy i niewłaściwe zarządzanie firmą. Jedynie mała część błędów spowodowana jest natomiast działaniem pracowników przy linii produkcyjnej. Dlatego tak ważne jest zatrudnienie profesjonalistów na kierownicze stanowiska do zarządzania działami firmy.

Metoda Lean Manufacturing

Kolejną praktyczną metodą doskonalenia procesów produkcyjnych jest Lean Manufacturing. Sposób ten ma na celu ograniczenie marnotrawstwa oraz wyeliminowanie zbędnych procedur i operacji w procesie produkcyjnym, przy jednoczesnym dostarczaniu klientom wysokiej jakości produktów i usług. Metoda ta prowadzi do zmniejszenia kosztów operacyjnych, co przekłada się na zwiększenie dochodów firmy. Wdrożenie tej metody pozwala także skrócić czas trwania procesu produkcyjnego i zlikwidować nadmierne zapasy komponentów w przedsiębiorstwie.

Partnerem materiału jest TQMsoft.