Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Czym jest defibrylator AED i kto może go użyć? | Relacja na Żywo
Czym jest defibrylator AED i kto może go użyć?
Zdrowie

Czym jest defibrylator AED i kto może go użyć?

Pod nazwą defibrylatora AED kryje się przenośne urządzenie medyczne, którego zadaniem jest usystematyzowanie rytmu serca w przypadku wystąpienia nagłego zatrzymania krążenia. Został tak skonstruowany, aby umożliwić każdej osobie właściwe przeprowadzenie akcji ratowniczej i tym samym ocalenie ludzkiego życia. Użycie defibrylatora AED pozwala podnieść o ponad 70% szanse na przeżycie osób z nagłym zatrzymaniem krążenia.

Defibrylator AED i jego rola w ratowaniu ludzkiego życia

Skrót AED pochodzi od angielskiej nazwy urządzenia Automatic External Defibrillator, którą możemy przetłumaczyć jako Automatyczny Zewnętrzny Defibrylator. Urządzenie to jest w pełni zautomatyzowane, czyli działa wedle ściśle ustalonego algorytmu mającego za zadanie przeprowadzenie użytkownika przez cały proces akcji ratowniczej. W pierwszej kolejności defibrylator AED wykrywa nieprawidłowy rytm serca i migotanie komór, którego zdiagnozowanie jest niezbędne dla uruchomienia dalszych procedur ratowniczych.

Czynności ratunkowe odbywają się na zewnątrz ciała pacjenta, a za podanie impulsu elektrycznego odpowiadają specjalne elektrody, które umieszcza się na ciele pacjenta. Elektrody są zazwyczaj przeznaczone do jednorazowego użytku i są wykorzystywane także do zbadania rytmu serca osoby poszkodowanej. W razie wykrycia migotania komór i konieczności przeprowadzenia defibrylacji za ich pośrednictwem jest kierowany impuls elektryczny, który ma na celu przywrócenie prawidłowej pracy serca. Defibrylator AED, w połączeniu z resuscytacją krążeniowo-oddechową, jest obecnie jedynym sposobem na uratowanie życia osób dotkniętych nagłym zatrzymaniem krążenia.

Czym jest defibrylator AED i kto może go użyć?

Kto może korzystać z defibrylatora AED?

Jeszcze do niedawna defibrylator AED był stosowany jedynie przez służby ratownicze w warunkach zewnętrznych oraz w szpitalach. Wraz z rozwojem technologicznym możliwe stało się jednak stworzenie przenośnego, zminiaturyzowanego urządzenia, z którego funkcjonalności w razie potrzeby może skorzystać każda osoba. Do użycia defibrylatora AED zgodnie z jego przeznaczeniem nie jest bowiem potrzebna ani wiedza medyczna, ani specjalistyczne przeszkolenie.

Dzięki umieszczeniu przenośnych defibrylatorów AED w miejscach publicznych, zakładach pracy i innych często uczęszczanych przez ludzi lokalizacjach, znacząco rosną szanse na zapewnienie odpowiedniej pomocy medycznej osobom dotkniętym nagłym zatrzymaniem krążenia. W takiej sytuacji ogromne znaczenie dla uratowania ich życia mają bowiem sekundy, a każda upływająca minuta w oczekiwaniu na przybycie na miejsce zdarzenia służb ratowniczych znacząco zmniejsza szanse poszkodowanego na przeżycie.

Nowoczesny defibrylator aed został zaprojektowany i skonstruowany w taki sposób, aby krok po kroku przeprowadził osobę udzielającą pierwszej pomocy przez całą akcję ratowniczą. Urządzenie za pomocą prostych komend głosowych i komunikatów obrazkowych instruuje użytkownika o kolejnych działaniach. Jego użycie jest bezpieczne zarówno dla osoby poszkodowanej, jak i samego ratownika, gdyż to urządzenie po zbadaniu pracy serca osoby poddawanej resuscytacji decyduje o podaniu impulsu elektrycznego. W sytuacji, kiedy nie ma takiej potrzeby nie zostanie on wygenerowany.