Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Moc Maryi | Relacja na Żywo
Moc Maryi
Hobby

Moc Maryi

Dla wielu Chrześcijan szczególną rolę w życiu odgrywa Maryja, Matka Chrystusa jest uosobieniem dobroci, wszelkich łask oraz zrozumienia wszelkiego cierpienia, przecież sama przeżyła męczeńską śmierć swojego jedynego Syna, czy może istnieć większy ból od utraty dziecka? Trudno to sobie wyobrazić, dlatego to właśnie Ona jest naszą Ucieczką i Ukojeniem w każdym złym momencie naszego życia.

Potężna moc Matki Jezusa

Na ogromną moc, którą niesie ze sobą Matka Jezusa – Maryja – szczególny nacisk kładzie w swojej twórczości Ks. Piotr Glas, który głosił mnóstwo nauk rekolekcyjnych, a swego czasu był również egzorcystą. Na podstawie swoich doświadczeń z wypędzaniem złych duchów jednoznacznie stwierdził, że największym zagrożeniem dla Szatana jest właśnie Maryja, która od zawsze gromadzi przed swoim obliczem rzesze wierzących ludzi, którzy to właśnie w Jej świętym Obliczu widzą nadzieję na lepsze jutro, Jedna z książek, którą napisał ks piotr glas nosi tytuł „Ostatnie Wołanie Maryi”, jest to przewodnik po wszystkich, najbardziej znanych orędziach, głoszonych przez Matkę Jezusa, których celem jest apel o oczyszczenie ludzkich serc z grzechu. To doskonały przekaz, który Ks. Piotr Glas kieruje do ludzi wątpiących w moc modlitwy bezpośrednio do Maryi, dzięki przybliżeniu wielu orędzi można przygotować się na przyjście samego Pana Boga.

Moc Maryi

Nawrócenie jedyną szansą na zbawienie

Wielu kaznodziejów, w tym Ks. Piotr Glas, podkreśla ogromne znaczenie, jakie ma codzienne zapoznawanie się z Dobrą Nowiną, nawracanie i wiara w Ewangelię, co ma szczególne znaczenie w obecnych czasach, kiedy wszyscy mamy do czynienia z kryzysem wiary w Boga. Przez wiele nieszczęść, które dotykają nas samych, najbliższe osoby trudno jest czasami wierzyć w istnienie Boga, w takich sytuacjach należy mieć na uwadze, że łaska boża nie działa wyłącznie na zasadzie brania, ale chodzi w niej również o dawanie czegoś od siebie. Chodzi tutaj oczywiście o regularną modlitwę dziękczynną, za dobrze przeżyty dzień, za mniejsze i większe sukcesy w życiu zawodowym i rodzinnym, za to, że mamy bliskich, z którymi możemy przebywać, rozmawiać. Ks. Piotr Glas sam przyznaje, że zaczął czcić i doceniać Maryję dopiero w Kapłaństwie, kiedy podjął się zgłębiania poszczególnych objawień z Jej udziałem, dzięki większej świadomości stał się czcicielem Matki Bożej, swoimi spostrzeżeniami regularnie dzieli się ze swoimi słuchaczami i czytelnikami. Ważne jest również jasne wskazanie, że w niemal każdym swoimi słowie, Maryja wzywa nas do modlitwy skierowanej do Chrystusa, ma w sobie nieskończone pokłady ciepła, dzięki któremu stale zjednuje sobie ludzkie serca, a dzięki szczerej modlitwie na różańcu możliwe jest wyproszenie wielu niezbędnych łask. Ks. Piotr Glas często podkreśla, że swoją miłość i zaufanie do Maryi zawdzięcza swojej pracy nad osobami opętanymi przez Szatana, w wielu przypadkach słyszał bowiem, że największym zagrożeniem dla Diabła jest właśnie Matka Chrystusa, dlatego uznał, że ma Ona ogromną moc nawracania nawet najbardziej zatwardziałych serc.