Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Zarządzanie wspólnotą – dlaczego warto powierzyć je profesjonaliście? | Relacja na Żywo
Zarządzanie wspólnotą – dlaczego warto powierzyć je profesjonaliście?
Biznes

Zarządzanie wspólnotą – dlaczego warto powierzyć je profesjonaliście?

Zarządzanie wspólnotą mieszkaniową to poważne wyzwanie, obarczone szeregiem obowiązków. Z uwagi na ich często bardzo skomplikowany i złożony charakter, coraz więcej wspólnot podejmuje świadomą decyzję o nawiązaniu współpracy z zewnętrzną firmą. Profesjonalny podmiot specjalizujący się w zarządzaniu nieruchomościami jest bowiem w stanie zagwarantować najlepszą obsługę budynku oraz zdjąć z barek zarządu wspólnoty szereg czasochłonnych, wymagających pod względem organizacyjnym obowiązków.

Na czym polega właściwe zarządzanie wspólnotą?

Zarządzane wspólnotą jest kompleksową usługą, która obejmuje praktycznie wszystkie obszary związane z kompletnym zarządzaniem nieruchomością. Za bieżącą obsługę nieruchomości w przypadku wspólnot mieszkaniowych odpowiedzialne są trzy podmioty – są to zarząd, zarządca oraz administrator nieruchomości. Zarząd z reguły tworzą członkowie wspólnoty, który podejmują decyzje w imieniu mieszkańców oraz odpowiadają za realizację wszystkich czynności związanych z bieżącą obsługą budynku. Zarządca i administrator są natomiast mianowani przez zarząd i mają za zadanie czuwać nad bieżącymi sprawami dotyczącymi budynku.

Każda wspólnota mieszkaniowa musi funkcjonować w odpowiedni, zgodny z prawem i obowiązującymi standardami sposób. Wymaga to znajomości przepisów prawnych i administracyjnych oraz posiadania kompleksowej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami, którymi dysponują jedynie profesjonaliści. Nic więc dziwnego, że coraz więcej wspólnot mieszkaniowych w pełni świadomie decyduje się scedować swoje prawa i obowiązki na rzecz zewnętrznego, w pełni wyspecjalizowanego podmiotu, który będzie w stanie zagwarantować im prawidłowe zarządzanie podległą nieruchomością. Jest to bardzo dobra decyzja pod wieloma względami.

Zarządzanie wspólnotą – dlaczego warto powierzyć je profesjonaliście?

Zarządzanie wspólnotą w rękach zewnętrznej firmy

Zakres obowiązków ciążących na wspólnocie mieszkaniowej jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Od ich wypełnienia we właściwy sposób zależy natomiast dobry stan i prawidłowe funkcjonowanie nieruchomości, nie należy więc nigdy lekceważyć ich znacznia. Jako że prawidłowe zarządzanie wspólnotą wymaga posiadania doświadczenia i specjalistycznej wiedzy z wielu dziedzin, coraz więcej świadomych wspólnot mieszkaniowych decyduje się na oddelegowanie swoich praw i obowiązków zewnętrznemu podmiotowi – profesjonalnej firmie, która specjalizuje się w kompleksowym zarządzaniu nieruchomościami.

Firma zarządzająca nieruchomością dysponuje własną, wysoko wykwalifikowaną kadrą pracowników i wykonawców, w której skład wchodzą zarządcy i administratorzy, prawnicy, księgowi oraz pozostali specjaliści (elektrycy, hydraulicy, konserwatorzy itp.), którzy wspólnymi siłami są w stanie zapewnić nieruchomości zarówno bieżącą, jak i długofalową obsługę na najwyższym poziomie. Posiada także wiedzę i doświadczenie, które pozwalają jej sprawnie i efektywnie kierować nieruchomością oraz sprostać oczekiwaniom jej bezpośrednich użytkowników. W rezultacie współpracy zarządzanie wspólnotą staje się znacznie prostsze i skuteczniejsze, co bezpośrednio wpływa na jakość funkcjonowania nieruchomości oraz jej rentowność.