Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Co warto wiedzieć o egzekucji komorniczej? | Relacja na Żywo
Co warto wiedzieć o egzekucji komorniczej?
Biznes

Co warto wiedzieć o egzekucji komorniczej?

Egzekucja komornicza to proces, który ma na celu ściągnięcie od osoby zadłużonej wszelkich należności. Odbywa się to poprzez zajęcie majątku dłużnika o takiej wartości, aby możliwa stała się spłata zobowiązań wobec wierzyciela. Zgodnie z polskim prawem egzekucjami komorniczymi zajmują się komornicy sądowi, czyli funkcjonariusze publiczni, działający na rzecz sądów rejonowych.

 

Warto wiedzieć, że komornik działa na wniosek złożony przez wierzyciela, czyli osoby lub instytucji, której dłużnik zalega ze spłatą zobowiązań. Komornik jest więc jedynie wykonawcą zlecenia, spełniającym swoje służbowe obowiązki, działając na podstawie wyroku sądu, który zadecydował o konieczności przeprowadzenia egzekucji komorniczej.

 

Jak przebiega egzekucja komornicza?

Pierwszą czynnością zawsze jest wysłanie zawiadomienia o wszczęciu egzekucji. Powiadomienie o wszczęciu egzekucji prawdopodobnie przyjdzie listownie, jeśli jednak próby doręczenia będą kończyć się porażką, takie pismo może zostać doręczone osobiście przez komornika.

Kiedy dłużnik otrzyma zawiadomienie i do jego domu zawita komornik, pierwszym krokiem, który zostanie podjęty, będzie wycena majątku osoby zadłużonej. Taka osoba zobowiązana jest do przedstawienia funkcjonariuszowi publicznemu całego swojego majątku. Ukrywanie wszelkiego rodzaju nieruchomości, ruchomości, pieniędzy oraz kont bankowych, podlega karze finansowej.

 

Co może zająć komornik?

Komornik ma prawo zająć konto bankowe osoby zadłużonej. Po złożeniu odpowiedniego wniosku o zajęcie rachunku na poczet egzekucji komorniczej, stanie się on osobą władającą kontem i zarządzającą wszystkimi wpływającymi na nie środkami. Należy mieć świadomość, że jeżeli rachunek bankowy nie jest przypisany tylko do jednej osoby, a np. do pary małżonków, to w przypadku egzekucji wykonywanej na osobie zadłużonej, będzie on traktowany jako własność dłużnika. Oznacza to, że małżonek również straci dostęp do konta i nie będzie mógł zarządzać pieniędzmi, które się na danym rachunku znajdują.

 

Emerytura oraz renta również należą do przychodów, które mogą zostać skonfiskowane przez komornika. Nie może to być jednak cała kwota. Część tego typu środków musi zostać do dyspozycji dłużnika. Jest to kwestia regulowana prawnie.

 

 

W przypadku zajmowania nieruchomości oraz ruchomości, warto pamiętać, że komornik może zająć wszystkie rzeczy pozostające we władaniu osoby zadłużonej. Co to w praktyce oznacza? Nic innego jak to, że osoba zadłużona nie koniecznie musi być prawnym właścicielem np. konkretnej nieruchomości. Wystarczy, że jest w jej władaniu, czyli prościej mówiąc, jest osobą użytkującą daną nieruchomość, aby komornik częściowo ją zajął. Jeżeli natomiast dłużnik pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości, to podczas egzekucji może ona zostać zajęta w całości.

 

W przypadku przeprowadzania egzekucji dobra dłużnika mogą trafić na licytację. Licytacja komornicza jest wydarzeniem publicznym, przebiegającym zgodnie z określonymi zasadami i regulacjami prawnymi. Ma na celu umożliwienie dłużnikowi spłacenia zobowiązań wobec wierzyciela.

 

Artykuł przygotowany przy współpracy z Paweł Zając (komornik warszawa wola)

 

Co warto wiedzieć o egzekucji komorniczej?