Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Kwestia odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot | Relacja na Żywo
Kwestia odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot
Podróże

Kwestia odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot

Pasażerowie linii Ryanair czasami spotykają się z sytuacją opóźnionego, lub odwołanego lotu, niewielu z nich zdaje sobie sprawę z faktu, że w określonych sytuacjach można dochodzić odszkodowania z tytułu pojawiających się utrudnień. Warto znać swoje prawa i zapoznać się z czynnościami, które należy podjąć w celu uzyskania zadośćuczynienia od linii lotniczych.

Do kogo zgłosić się w celu wyegzekwowania odszkodowania za opóźniony lub odwołany lot?

Przyczyny odwołania lub opóźnienia lotów Ryanair są różnorodne, począwszy od akcji strajkowych, przez występujące awarie samolotów, a kończąc na występowaniu niebezpiecznych zjawisk atmosferycznych. W wielu przypadkach pasażer ma prawo dochodzić odszkodowania z tytułu zmiany planów odnośnie zarezerwowanego i opłaconego z góry lotu. W takich przypadkach warto zgłosić się do firm, które specjalizują się w egzekwowaniu od przewoźników zadośćuczynień za niedotrzymanie warunków odbywania podróży lotniczych. Jedną z takich firm jest Delayfix, w której grono specjalistów stoczyło wiele sporów z liniami lotniczymi, w tym z Przedsiębiorstwem Ryanair, znaczna większość z tych spraw została zakończona sukcesem dla pasażerów, którzy otrzymali ryanair odszkodowanie. W kierowanych do firmy zgłoszeniach wystarczy wskazać wszystkie szczegóły związane z lotem, który został opóźniony, lub odwołany z różnych przyczyn, cała sprawa zostaje wówczas gruntownie przeanalizowana pod każdym kątem, oczywiście niezwykle przydatna okazuje się tutaj wiedza na temat prawa lotniczego. Linie lotnicze Ryanair często, jako argument starają się udowodnić, że odwołanie lub opóźnienie lotu zostało spowodowane przez przyczyny całkowicie niezależne od przewoźnika, a w celu ich likwidacji podjęte wszelkie możliwe kroki, które ostatecznie nie przyniosły pozytywnego skutku. W takich przypadkach profesjonalna pomoc w sprawie odszkodowań jest niezwykle ważna i potrzebna.

Kwestia odszkodowań za opóźniony lub odwołany lot

Do czego zobowiązane są linie lotnicze w przypadku opóźnień startu?

Wszystkie linie lotnicze, w tym Ryanair, są zobowiązani do zorganizowania w razie potrzeby zastępczego lotu, jeżeli zostaje to zaniechane, alternatywą jest wypłacenie pasażerowi stosownego odszkodowania. Co ważniejsze, wybór w tej kwestii należy wyłącznie do Klienta, ponieważ może on nie wyrazić zgody na zaproponowany transport zastępczy, w takiej sytuacji sprawie powinien przyjrzeć się zespół specjalistów w zakresie prawa lotniczego, który oceni, czy istnieje pełne uzasadnienie do otrzymania odszkodowania. Choć w przypadku linii lotniczych Ryanair rzadko występującym problemem jest odwołany lot, to opóźnienia zdarzają się co jakiś czas, jednak nie każdy przypadek kwalifikuje się do wypłacenia odszkodowania. Do tych wyjątków zalicza się wszelkie przyczyny, których pojawienie się było całkowicie niezależne od przewoźnika, takich jak ekstremalnie trudne warunki atmosferyczne, strajk osób wchodzących w skład personelu danego lotniska, czy zablokowanie z ważnych przyczyn przestrzeni powietrznej. Nie mniej jednak, każdy z takich przypadków powinien być rozpatrzony indywidualnie, by żaden z aspektów nie został pominięty, a pasażer miał świadomość, że nie musi zostać sam z problemem.