Web Analytics Made Easy -
StatCounter
Opodatkowania dochodów z pracy za granicą | Relacja na Żywo
Opodatkowania dochodów z pracy za granicą
Biznes

Opodatkowania dochodów z pracy za granicą

Wykonywanie pracy poza granicami kraju nie jest czymś nadzwyczajnym. Oczywiście należy wówczas liczyć się z koniecznością dokonywania rozliczeń w polskim Urzędzie Skarbowym. Pierwszorzędną kwestią jest to, w jakim kraju wykonuje się obowiązki zawodowe. Ważna jest również dostępność umowy, którą podpisuje Polska z danym państwem. Reguluje ona kwestie unikania podwójnego opodatkowania. W tym aspekcie wyróżnia się dwie metody: wyłączenia z progresją oraz zaliczenia proporcjonalnego.

Opodatkowania dochodów z pracy za granicą

Zapobieganie podwójnemu opodatkowaniu

Dochód uzyskany za granicami Polski nie zawsze musi być rozliczany. Dotyczy to pierwszej wspomnianej powyżej metody. Jednak jego kwota ma wpływ na wysokość polskiego podatku. Podstawą jest zatem indywidualna stopa procentowa, ale wspólna dla dochodu uzyskanego zarówno w kraju ojczystym, jak i za jego granicą. Zgodnie z drugą możliwą metodą stosuje się zaliczenie proporcjonalne. Ustawodawca wskazuje w tym zakresie na możliwość odliczenia podatku uiszczonego za granicą. Punktem wyjścia jest rodzaj umowy i jej poszczególne zapisy, dlatego koniecznym jest sprawdzenie wszystkiego bardzo dokładnie, by uniknąć ewentualnych konsekwencji. Inną zależnością jest miejsce zamieszkania. Jeśli znajduje się ono na ternie Polski, powstaje obowiązek podatkowy. W przeciwnym wypadku obowiązek ten jest ograniczony.

Konieczność rozliczeń w polskim Urzędzie Skarbowym

Istnieją 3 przesłanki, zgodnie z którymi powstaje obowiązek rozliczenia dochodów uzyskanych za granicą. Dotyczy to osób, które rozliczają polskie przychody na druku PIT37 lub PIT36. Ponadto jest mowa o sytuacjach, kiedy obywatel Polski jest zameldowany w swoim kraju, lecz pracuje poza jego granicami. Warunkiem w tym przypadku jest to, że obowiązuje umowa w zakresie unikania podwójnego opodatkowania. Jeśli państwa nie są połączone taką umową, wówczas wkracza zasada zaliczenia proporcjonalnego – opisana wyżej. Zdarzają się także przypadki, gdy pracę wykonuje się w kilku krajach. Wówczas dochody uzyskane w poszczególnych państwach muszą być udokumentowane na osobnych załącznikach PIT/ZG.